Косин Univ. Сайн мэдээний эмнэлэг

KUGH ВидеоVIEW

Хэрэв та ямар нэгэн хэлтэс эсвэл төвийг сонговол эмнэлгийн ажилтнууд болон хэлтсүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно.
KUGH Олон улсын эрүүл мэндийн төв нь Солонгост зочлох гадаадын иргэдэд өндөр чанартай эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх чадварлаг өндөр чадвартай эмнэлгийн ажилтнууд юм.
Манай Эрүүл мэндийн үзлэгийн төв нь нэр хүнд бүхий үйлчилгээ, хувийн эрүүл мэндийн үзлэгийн хөтөлбөрийг бий болгодог.
үйл ажиллагааны цаг

Weekdays : 09:00 ~ 17:00

Tel : +82)51-990-6900

Fax : +82)51-990-3600